Yok

Yok - Osman Altaş

Sayı : 372 - Şubat 2017


Yok

Gel ey gönül, şimdi ağla,

Kabre kalsa, faydası yok,

Cennet ile, Cehennem var,

İkisinin, ortası yok…..

Dur ey gönül, etme isyan,

Hakk’a asi, olmaz insan,

Küfre düşsen, ölür iman,

Cehennem’in, şakası yok…

Bil ey gönül, gaflet neden,

Bir gün gider, elbet gelen,

Ebeb-müddet, değilsin sen,

Bu Dünya’nın, bekası yok…

Sen ey gönül, dinle beni,

Her haramdan, koru teni,

Cehennem’de, yakar seni,

Hiç kimsenin, vefası yok…

Duy ey gönül, şifa Kur’an,

Sen Allah de, Allah’ı an,

Allah’ı sev, aşk ile yan,

Bu Alem’in, safası yok…

Koş ey gönül, var visâle,

Gel Allah de, er kemâle,

Kavuş Dost’a, bak cemâle,

Geç kalanın, zekâsı yok…

Comments are closed.