“Vahdet” Söyler Bu Aşk Bana!..

“Vahdet” Söyler Bu Aşk Bana!.. - Rıfat Araz

Sayı : 368 - Ekim 2016


Şevk ile gir bu meydâna;
“Gayret” söyler bu aşk bana!..
Hak sırrını aç iz’ana;
“Halvet” söyler bu aşk bana!..

Geç dünyânın rağbetini;
Çekme elin mihnetini!..
Gör bir ömrün kıymetini;
“Himmet” söyler bu aşk bana!..

Gönül kul ol, şirkten sakın;
Nefs içinde durmaz akın!..
Ecel, nefes kadar yakın;
“İbret” söyler bu aşk bana!..

Övgüyü koy, geç tamahı;
Duy bir arzdan gelen âhı!..
Hak ipinde gör felâhı;
“Rahmet” söyler bu aşk bana!..

Ölmeden öl, çöz anlamı;
Cân seyrinde bul encâmı!..
Aç, sendedir Hak nizâmı;
“İffet” söyler bu aşk bana!..

Oku, şerh et ayet ayet;
Gaye benim, bende hikmet!..
İnceldikçe mes’ûliyet;
“Vahdet” söyler bu aşk bana!..

Comments are closed.