Son Menzile Düştü Gönül!..

Son Menzile Düştü Gönül!..

Rıfat ARAZ

Sayı : 358 - Aralık 2015


 Kadir Mevlâ’m kerem eyle;

Gurbet ile düştü gönül!..

Aşk elinden çilem böyle;

Her melâle düştü gönül!..

Başımda mı aşk emeli?

Revâ gördün bu ikbâli!..

Oda yanmış ney misâli;

Hâlden hâle düştü gönül!..

Aşkın ile yanar cânım;

Artar durur bu hicrânım!..

İnceldikçe her beyânım;

Dilden dile düştü gönül!..

Sen’sin yoktan var eyleyen;

Kor yüreği yer eyleyen!..

Sen’sin cânı sır eyleyen;

Bir temsile düştü gönül!..

Kul n’eylesin şöhret, şanı?

Aşk çarkında süz iz’ânı!..

Özde görüp bir ummanı;

Kaç sahile düştü gönül?..

Garîp kulum, tut kapında;

Neyim kaldı arz tapunda?..

Varlık dönen hoş yapında;

Son menzile düştü gönül!..

Comments are closed.