Kul İçinde ‘Kul’u Bilsem!..

Kul İçinde 'Kul'u Bilsem!.. - Rıfat Araz

Sayı : 373 - Mart 2017


Bir halvette ağlar mıydım?

Dört kapıda dili bilsem!..

Kor yüreği dağlar mıydım?

Odda açan gülü bilsem!..

Tut, “ne” diyor ahde vefâ?

Kim sürmüş ki burda safâ?

Çeker miydim cevr ü cefâ?

Bu tuttuğum dalı bilsem!..

Gönül, hani o kul farkım?

Bir menzile çağlar arkım!..

İnler miydi bu aşk çarkım?

“Mevlâ” diyen seli bilsem!..

Sırr-ı Sübhân, aç bu özü;

Yak, Elest’ten gelen közü!..

Söyler miydim bunca sözü?

Edep, erkân, yolu bilsem!..

Ger bir ömrün baht yayını;

Duy bu kulluk sarayını!..

Almaz mıydım kul payını?

“Gayb” söyleyen hâli bilsem!..

Aşk derdiyle içim oyuk;

Yan ki dolsun bu ham koruk!..

Uzar mıydı seyr ü sülûk?

Kul içinde ‘Kul’u bilsem!..

Comments are closed.