Görüp Durdum Bu Dergâhta!..

Görüp Durdum Bu Dergâhta!.. - Rıfat Araz

Sayı : 367 - Eylül 2016


Gönül, bir cân seferini;

Görüp durdum bu dergâhta!..

Ömrün, ezel kaderini;

Örüp durdum bu dergâhta!..

İçimde mi aşk gevheri?

Kor yürekte duy mahşeri!..

Yedi nefse son haberi,

Verip durdum bu dergâhta!..

Berk tut, aşkın eteğini;

Gör bir Arş’ın direğini!..

Çağın, yanmış yüreğini;

Sarıp durdum bu dergâhta!..

Sen Mevlâ’ya dayan, güven;

Gör ne taşır bu gül beden!..

Hak yolunda bir hoş düzen

Kurup durdum bu dergâhta!..

Çöz, açılsın kudret dili;

Bu vecd ile geç menzili!..

Sonsuz ömre hoş ikbâli;

Derip durdum bu dergâhta!..

Yan, çağlasın âb-ı hayat;

“Sabır” ister bu riyâzat!..

Uzak değil Hakk’a vuslat;

Sorup durdum bu dergâhta!..

Comments are closed.