GÖR NE “NÛR” VAR, NÛR İÇİNDE!…

GÖR NE “NÛR” VAR, NÛR İÇİNDE!... - Rıfat Araz

Sayı : 375 - Mayıs 2017


Tefekkür et, Hakk’a yürü;

Gör ne er var, er içinde!..

Zikre durmuş yaş ve kuru;

Gör ne sır var, sır içinde!..

Aç, vecd ile çağlar bu ark;

“Dost” çağırır şu köhne çark!..

Bir âleme sığar mı aşk?

Gör ne yer var, yer içinde!..

Gönül, şerh et bu hoş dersi;

Her menzilde işle nefsi!..

Mesih’ten al saf nefesi;

Gör ne kör var, kör içinde!..

A Mevlâ’mın garîp kulu;

Ömrüm korku, umut dolu!..

İsrafil’e sor bu yolu;

Gör ne Sûr var, Sûr içinde!..

Gel “Gül”den al has sadâyı;

Her zerrende duy sevdâyı!..

Mûsâ ile yar deryâyı;

Gör ne Tûr var, Tûr içinde!..

Dön bu gönül Kâ’be’sini;

Duy, tavafın cezbesini!..

Seyret Arş’ın kubbesini;

Gör ne ‘Nûr’ var, nûr içinde!..

Comments are closed.