Gör, Bir Aşktan Özge Ne Var?..

Gör, Bir Aşktan Özge Ne Var?.. - Rıfat Araz

Sayı : 383 - Ocak 2018


Aç bu tevhîd dergâhını;

Gör, bir aşktan özge ne var?..

Duy bu ömrün her âhını;

Gör, bir aşktan özge ne var?..

Dön, ibretle bak dünyâya;

Yedi nefsi, çek sigaya!..

Gel kulak ver bu eşyâya;

Gör, bir aşktan özge ne var?..

Gönül oku, duy ahvâli;

Menzil menzil gör ikbâli!..

Cehd et, dayan, geç ihmâli;

Gör, bir aşktan özge ne var?..

Bürün bir ‘Gül’ hicâbına;

Yol al, bahtın esbabına!..

Yan bu seyrin adâbına;

Gör, bir aşktan özge ne var?..

Hikmete sal kalp gözünü;

Seç, varlığın iç yüzünü!..

Duy bu canın ilk sözünü;

Gör, bir aşktan özge ne var?..

Her nefeste Sen’sin amil;

Seyr ü sülûk, Sen’siz değil!..

Geç ağyârı, Hakk’a eğil;

Gör, bir aşktan özge ne var?..

Comments are closed.