Dön Bu Özüm Bîtap Değil!..

Dön Bu Özüm Bîtap Değil!.. - Rıfat Araz

Sayı : 374 - Nisan 2017


Gönül kul ol, gel aslına;

Mecnûn, böyle garîp değil!..

Yer, gök ağlar ‘Gül Nesli’ne;

Bu çektiğin, âzâp değil!..

Aşk odunda yandı bu cân;

Seyr ü sülûk Sen’de, dayan!..

Her nefeste Mevlâ’yı an;

Yol al, hâlin harap değil!..

Cehdet, aşkla der irfânı;

İkrârda duy her bir cânı!..

Mizânı gör, tut zamanı;

Hesap, kolay hesap değil!..

Duy “ne” diyor Tûr-i Sina?

Dost ahdine şahit Mina!..

Nûr Dağı’na inen ma’nâ;

Oku, özge kitap değil!..

Aç, kulak ver bu ahvâle;

Farkı fark et, yan melâle!..

Geç Sen’dedir her merhale;

Gör, bu ufkun serâp değil!..

Arzdan Arş’a seç nizâmı;

Her ayette duy ilhâmı!..

Yedi nefse sar ihrâmı;

Dön, bu özüm bîtap değil!..

Comments are closed.