Category Archives: Önceki Sayı

Muhammed Es’ad Erbilî Hazretleri (k.s.) -15-

Muhammed Es’ad Erbilî Hazretleri (k.s.) -15- - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Sayı : 375 - Mayıs 2017 "Gerçek Şehit"   ...ve Sonuç Bu yazı dizimizi hazırlarken Menemen’in olay olarak bizzat kendisini okumak ile perde arkasında yatan gerçek nedenleri okumayı, ayrı ayrı kategorilerde mütalaa etmeye çalıştık. Günümüz araştırmacıları gördüğümüz kadarıyla olayı, ya Kerbela Faciası’ndaki yürekleri sarsan…
Read more

Maddi ve Manevi Fakr

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s) Maddi ve Manevi Fakr Sayı : 375 - Mayıs 2017 "Sadakalar (zekât) fakirlere âittir.” (Tevbe Sûresi, 60) âyet-i celîlesinde sadaka, yani zekâtın birinci derecede fakirlere verilmesi beyân buyuruluyor. Şüphesiz fakir demek hiçbir şeye mâlik olmayan kimse demektir. Bu âyet-i celîlede beyân buyurulduğu veçhile zekât birinci derecede ancak fakirlere tahsîs…
Read more

Vukuf-i Zamânî

Vukuf-i Zamânî - Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül Sayı : 375 - Mayıs 2017 (Zamanı Doğru Okumak ve Gereğini Kuşanmak) İslâm’ı ihsân kalitesinde yaşama disiplini diyebileceğimiz tasavvufî terbiyede “içinde yaşanılan ân”ın farkında olmak, büyük bir önem taşır. Bu irfân ocaklarının en büyük hedeflerinden birisi, hiç şüphesiz kişiyi gafletten, ihmâlden, ertelemekten, bilinçsiz ve şuursuz bir hayat…
Read more

Abdullah İbni Ca’fer

Habeşistanda Doğan İlk Çocuk - Mustafa Eriş Abdullah İbni Ca’fer radıyallahu anh Sayı : 375 - Mayıs 2017 Abdullah ibni Ca’fer radıyallahu anh, Habeşistan’da doğan bir hicret çocuğu!.. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e yedi yaşında biat eden ve terikesine binme şerefine eren bir bahtiyar!.. “Bahrü’l-cûd” cömertlik denizi ve “kutbü’s-sehâ” cömertlik kutbu diye anılan bir…
Read more