Category Archives: Önceki Sayı

Tefekkür-i Mevt

Tefekkür-i Mevt - Sadık Dânâ Sayı : 377 - Temmuz 2017 Hiç bir gün yoktur ki, bir ahbabımızın veya tanıdığımızın ölümünü, âhirete intikal ettiğini duymuş olmayalım. Omuzumuzda cenâzeleri kabristana götürmemize rağmen kendimiz için bir ibret dersi alıp; mütenebbih olabiliyor muyuz? Bu bizim basîret gözümüzü açıp da Allah teâlânın rızâsı yolunda, âhiret için hazırlıklı olmamıza sebep…
Read more

Şevvâl

Şevvâl - Doç. Dr. Kerim Buladı Sayı : 377 - Temmuz 2017 İslam’ın temel şartlarından biri olan Ramazan orucumuzu tamamlayarak bayrama ulaşmanın saadetini yaşıyoruz. En önemli nimetlerden sayılan zaman, sessizce vakar ve sükûneti ile akıp gidiyor. Bu seyrin farkına varabilenlerin, hem dünyada hem âhirette kazançlı çıkacağını zamanı yaratan Allah Teâlâ,  bizlere haber veriyor. Bize lütfedilen…
Read more

Sufiyane Ölüm

Hâcegandan Mektuplar - Prof. Dr. Süleyman Derin Sufiyane Ölüm Sayı : 377 - Temmuz 2017 Modern insanın konuşulmasına bile dayanamadığı ölüm, maneviyat erbabı için hayata anlam kazandıran, mümini Rabbine kavuşturan bir vuslat köprüsüdür. Bu sebeple Mevlana gibi bazı sufiler ölümü “eb-i arus düğün gecesi” olarak isimlendirmişlerdir. İbrahim Hakkı Erzurumî hazretleri de “sen bu bâle, belâ…
Read more

Ebediyet Yolculuğu

Ebediyet  Yolculuğu - Ahmet Taşgetiren Sayı : 377 - Temmuz 2017 Akide, inanç esasıdır. İnanç esası ise, dinin ana formatıdır. Mü’min o ana formatı bilen, benimseyen, özümseyen ve onu kişiliğinin ana dokusu haline getiren insandır. Mü’minin bütün davranışlarına bu ana akide çerçevesi anlam kazandırır. Onun için inanç alanında açılan deliğin, oluşan zaafın, mü’min kişiliğini özde…
Read more