Category Archives: Önceki Sayı

Avf ibni Mâlik

Şakacı ve İlim Âşığı Avf ibni Mâlik - Mustafa Eriş Sayı : 371 - Ocak 2017 Avf İbni Mâlik radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’le hicretin altıncı yılında buluşmuş bir bahtiyar!... Mekke fethinde Eşca‘ kabilesinin sancağını taşıyan ve İstanbul fethine katılan kahraman bir sahâbî!... Mizah ve şakayı seven, Efendimiz’den sürekli yeni şeyler öğrenmek…
Read more

Sufilere Göre Tebliğ

Hâcegandan Mektuplar - Prof. Dr. Süleyman Derin Sufilere Göre Tebliğ Sayı : 371 - Ocak 2017 İslam tüm insanlığa gönderilen son dindir, bundan sonra peygamber gelmeyeceği için de İslam’ı tüm insanlığa ulaştırma vazifesi peygamber varisi âlimlere ve ariflere düşmektedir. Ashab-ı kiram Peygamberimizden devraldıkları bu vazifeyi severek yapmışlar ve onun vefatından çok kısa bir süre sonra…
Read more

Sonsuza Koşu

Sonsuza Koşu - İbrahim Bozbeşparmak Sayı : 371 - Ocak 2017 Gaye ilm-i kelam’da Allah’ın varlığına şahit tutulan delillerden biridir. Bu mükemmel işleyen sistemin nihayetinde bir hedefe matuf olarak yaratıldığı, başıboşluk ve serseriliğin tabiatın fıtratından fersah fersah uzak olduğu dile getirilir, mütekellimûn ulema tarafından. “Âlemi benim, beni kendin için yarattın’’ mısraıyla Üstad Necip Fazıl’ın veciz…
Read more

Tebliğde Temsil Hassasieti

Tebliğde Temsil Hassasieti - Ahmet Taşgetiren Sayı : 371 - Ocak 2017 Meselenin tahliline tersinden başlayabiliriz. Yani tebliği olumsuz etkileyen, bir tür “Negatif tebliğ” denebilecek olan şeyden... İslamofobi konusu bunun için çok çarpıcı bir alandır. Çağımızın belalarından biri olan İslamofobi, “İslam korkusu” üretmek anlamına geliyor ve İslam’ı bir korku malzemesine dönüştürüp, insanlarla İslam’ın arasına uçurumlar…
Read more