Category Archives: Önceki Sayı

Îmânın Şahidleri

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (ks) Îmânın Şahidleri Sayı : 382 - Aralık 2017 Allah Teâlâ buyuruyor: “Siz zanneder misiniz ki, şâhidsiz dâvânızı yani mü’min olduğunuzu isbât edebilirsiniz Cenâb-ı Hakk şâhid taleb edecektir.” (Ankebût Sûresi, 1-2) buyurulmuştur. Bir dâvâcı var, bir de dâvâlı. Dâvâcı olanın mahkeme huzûrunda dâvâsını isbât için iki şâhid lâzımdır. Şu halde…
Read more

Çıkarırsan Nefsini Aradan Kalır Seni Yaratan

Hâcegandan Mektuplar - Prof. Dr. Süleyman Derin Çıkarırsan Nefsini Aradan Kalır Seni Yaratan Sayı : 382 - Aralık 2017 Sufiler insanın en büyük düşmanı olarak onun nefsini ve kendine musallat kılınan şeytanı görürler. Zira Allah Teâlâ’nın emir ve yasaklarına uyulmasında konusunda büyük direnç bu iki kaynaktan gelir, bu ikisinden özellikle nefis bertaraf edilmeden Hakk’a vasıl…
Read more

Cemaatten Kopmamak

Ümmet Bilincinin Göstergesi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Cemaatten Kopmamak Sayı : 382 - Aralık 2017 Günün acı gerçeği Geçtiğimiz günlerde bir grup müslüman ile ümmet olma bilinci üzerine sohbet edip dertleştik. Mevcut dini yapıların, istemeden de olsa gözle görülür bir farklılaşma, birbirleriyle ilişkilerinde derinden derine bir kopma yaşadıklarını dostça tespit ettik. Oysa bu…
Read more

Mehmet Temiz Ağabey ile Gönül Sohbeti -2-

Mehmet Temiz Ağabey ile Gönül Sohbeti -2- - Y.Selman Tan Sami Efendi’den  Hukukçuya 4 Öğüt Sayı : 382 - Aralık 2017 S. TAN: Sami Efendi Hazretleri’nin size mesleğiniz, kamu görevinizle ilgili tavsiyeleri oldu mu? TEMİZ: Evet o da şöyle oldu. Ben Urfa’da ders aldıktan sonra ilk fırsatta İstanbul’a ziyarete gidip devlethanenin kapısını çaldım. Benim ilk…
Read more