Category Archives: Önceki Sayı

Muamelat Müslümanca Hayat Kalitesi

Muamelat Müslümanca Hayat Kalitesi - Ahmet Taşgetiren Sayı : 372 - Şubat 2017 Müslümanın şahsiyet çerçevesinin tahlili yapıldığında şu dört madde tespit edilmiş: -İman -İbadet -Muamelat -Ahlâk Bu demektir ki, Müslümanın imanı olur, ibadeti olur, muamelatı olur, ahlâkı olur. Aslında bunlar her insanda şu veya bu şekilde olur, yani insanlar bir şeylere inanır, bir şeylere…
Read more

Muamelat Kulluğumuzdandır

Muamelat Kulluğumuzdandır - Nureddin Yıldız Sayı : 372 - Şubat 2017 Uykunun en tatlı denebilecek anından uyandırıp abdest almaya sevk eden şey Allah’a ve onun ahiret günü bizi hesaba çekeceğine olan imanımızdır. O iman uykumuzu bölüyor ve bizi uykumuzu giderecek suyu yüzümüze vurmaya sevk ediyor. Aynı şey, öz emeğimizle kazandığımızdan infak ederken, hiç bilmediğimiz birine…
Read more

Muamelâtta İstikamet İçin Kalp Pusulası

Muamelâtta İstikamet İçin Kalp Pusulası - Dr. Adem Ergül Sayı : 372 - Şubat 2017 Hakk’a kulluk, hayatımızın tüm alanlarında yaşanması gereken en temel misyonumuzdur. Bunun gereği ise Yüce Rabbimizin çizdiği hudutlar çerçevesinde bir hayat sürmektir. Bu gayenin hem ibâdet hayatımızda, hem inanç dünyamızda, hem ahlâkî davranışlarımızda ve hem de muamelât diye ifade edilen kişiler…
Read more

Mümin Kalitesi İnsanî İlişkilerle Ortaya Çıkar

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım ile “İlmihal” Üzerine… Mümin Kalitesi İnsanî İlişkilerle Ortaya Çıkar Sayı : 372 - Şubat 2017 Altınoluk: Muhterem Hocam, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı bünyesinde bulunan İlmî Araştırmalar Merkezi’nde çalışmalar yapıyorsunuz. Ayrıca Erkam Radyo’da da dinleyicilerden gelen dini soruları cevaplandırıyorsunuz. İzin verirseniz buradan yola çıkarak, toplumun İslam’la ilişkisine dair ulaştığınız tespitler…
Read more