Category Archives: Önceki Sayı

Gençlere Namaz Çağrısı Haydi Gençler Namaza!

Gençlere Namaz Çağrısı Haydi Gençler Namaza! - Abdullah Yıldız Sayı : 380 - Ekim 2017 Gençler toplumun en aktif, en hareketli, en duygusal ve değişime en açık kesimi oldukları için, şer odaklar şeytani projelerini çoğunlukla onlar aleyhine yaparlar; onları ayartmaya, tahrik etmeye ve hazlarının tutsağı kılmaya yönelik sinsi planlar kurarlar. Haramlar üzerinden saltanat süren kötülük…
Read more

İmâm-ı Âzam Tavrı

İmâm-ı Âzam Tavrı - Ali Rıza Temel Sayı : 380 - Ekim 2017 Mezhep imamımız Ebû Hanife’nin İmâm-ı Âzam (en büyük imam) unvanıyla anılması boşuna değildir. Onun fıkıhtaki derinliği, keskin zekası, ikna kabiliyeti yanında yüce bir karakter ve onur sahibi olduğu da tartışılmazdır. Pek çok kişi devlette makam kapmak için yarışırken İmâm-ı Âzam yanlış tasarruflara…
Read more

Hayata İstikamet İçin Kıble Rotası…

Hayata İstikamet İçin Kıble Rotası... - Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül Sayı : 380 - Ekim 2017 İrfânî geleneğimizin büyük bilgelerinden Sadî Şirâzî, “insan nedir?” sorusuna “Yek katre-i hûnest, sâd hezârân endişe” yani “Bir damla kan ve bin bir endişedir” cevabını verir. Evet, süflî ve ulvî duygular, dürtüler, içten ve dıştan üretilen vesveseler, karmaşık düşünceler,…
Read more

Nefsi Arındırmanın da Rehberi O (s.a.v.)’dur

Nefsi Arındırmanın da Rehberi O (s.a.v.)'dur - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak Sayı : 380 - Ekim 2017 Sözlükte “temizlemek, arıtmak” anlamlarına gelen tezkiye kelimesi ruhu manevî kirlerden temizlemek demektir. Allah Rasûlü’nün görevlerinden biri de insanı manevî kirlerden arındırıp ruhen yücelmesini sağlamaktır. “Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek,…
Read more