Category Archives: Önceki Sayı

Güven Kaybı

Güven Kaybı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Sayı : 377 - Temmuz 2017 En kısa anlamıyla güven, itimat, korku ve kuşku duymadan inanma, bağlanma ve yaşama demektir. İnsan ve canlılar için hava, su ve oksijen ne ifade ediyorsa toplumlar için de güven onu ifade eder, yani olmazsa olmaz bir konumdadır. Güven kaybolmaya yüz tutarsa,…
Read more

Müminin Aydınlık Münkirin Karanlık Dünyası

Müminin Aydınlık Münkirin Karanlık Dünyası - Ali Rıza Temel Sayı : 377 - Temmuz 2017 İman nur, inkar karanlık olarak tanımlanır. Peygamberler ve kitapların gönderiliş sebebi insanları inkar karanlığından iman aydınlığına çıkarmaktır. “Bu Kur’an, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.” (İbrahim, 1) Mümin aydınlık içindedir. Nereden geldiğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini…
Read more

Âlim Bir Sahâbî Ukbe İbni Amr-2

Âlim Bir Sahâbî Ukbe İbni Amr-2 - Mustafa Eriş Sayı : 377 - Temmuz 2017 Ebû Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağımız zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle buyururdu: “-Düz durun, karışık durmayın. Sonra kalbleriniz de karmakarışık olur. Namazda benim arkama yaşlı-başlı olanlar dursun. Onların arkasına kendilerinden sonra gelenler, daha…
Read more

Kardeşinim Ben Senin!

Kardeşinim Ben Senin! - Neslihan Nur Türk Sayı : 377 - Temmuz 2017 Kardeş kardeşine kuyu eşemez! Karındaş gelip de karın deşemez! “Şükür!”de!, “Çok şükür ki biz, karın deşicilerden değiliz!” & Sonra gönül sazın çalsın! Bir türkü söyle: Gönlüm senin sevgin ile dolanda / Sevinçlerin hem sevincim olanda / Yüzün güle, diye, duâm coşanda /…
Read more