Category Archives: Önceki Sayı

Mehmet Temiz Ağabey İle Gönül Sohbeti

Mehmet Temiz Ağabey İle Gönül Sohbeti - Y.Selman Tan Sayı : 381 - Kasım 2017 Hizmet Eden Aziz Olur Mehmet Temiz ağabey çevresinde “Savcı ağabey” olarak bilinir. Aksiyoner bir tebliğ adamıdır. Her fırsatta, bulunduğu her toplulukta tebliğ ortamı oluşturur. İhtiyaca göre onun için kimi meclis tefsir halkası olur, kimisinde hadis, kimisinde fıkıh dersleri verir. Maneviyata…
Read more

Zihniyet Onarımı

Zihniyet Onarımı - Ahmet Taşgetiren Sayı : 381 - Kasım 2017 Bir Müslümanın ana kişilik formatı Allah’ın bildirdiği ölçülere -ki bu Kur’an’dır- ve Allah’ın Elçisinin Kur’an ölçülerine göre inşa ettiği muazzez şahsiyetine göre belirlenir. İnsan “Amentü” ile İslam iklimine girer, bu yönde şahsiyet inşasına başlar, “imanın kalblere nüfuz etmesi” yolunda ilerler, mü’min kıvamına ulaşır. Ama…
Read more

Sünnette Hediyeleşme

Sünnette Hediyeleşme - Şemseddin Kırış Sayı : 381 - Kasım 2017 Hibe, karşılıksız vermek, bir karşılık beklenmeksizin vermek olarak tanımlanır, çok verene “vehhâb” ismi verilir1. Hibe ve hediye aynı anlama gelen iki kelimedir. Kur’an-ı Kerim’de Sebe’ melikesi Belkıs’ın Hz. Süleyman’a hediye gönderme kararından söz edilir2. Hz. Peygamber’e bir kadının mehirsiz evlenme talebi de “hibe” kelimesiyle…
Read more

Zihniyette Sırat-ı Müstakîm

Zihniyette Sırat-ı Müstakîm - Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül Sayı : 381 - Kasım 2017 Rabbimizin yüce katından, dünyamıza inen her bir haber, Kur’ân-ı Ke­rim’in ifadesiyle “BÜYÜK HABER”dir. İnsanların zihin dünyalarında dalgalar oluşturur. Önce, şaşkınlık, sonra hayret, sonra düşünme, sonra, sonra, sonra… Ne yapmalı? Kabul mü etmeli? Yalanlamalı mı? Görmezden mi gelmeli? Bu mesajı getireni…
Read more