Category Archives: GÖNÜL BAHÇESİNDEN

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -3

Gönül Bahçesinden - Osman Nûri Topbaş HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -3-  Sayı : 350 - Nisan 2015 Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Kendisine kerâmetler verilmiş, hattâ havada bağdaş kurup oturan birini görseniz bile, hemen ona aldanmayın! İlâhî emir ve nehiylere riâyet ediyor mu, ilâhî hudutları muhafaza ediyor mu, şer’î hükümleri hakkıyla edâ ediyor mu,…
Read more

Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -2

Gönül Bahçesinden - Osman Nuri Topbaş Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -2- Sayı : 349 - Mart 2015  Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Allâh’ın velî kullarını sev, sevgini belli et ve kendini onlara sevdir ki, onlar da seni sevsinler. Allah Teâlâ her gün ve her gece evliyâsının kalbine yetmiş kez nazar eder. Ola ki bir…
Read more

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER: Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -1

Gönül Bahçesinden - Osman Nuri Topbaş HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -1- Sayı : 348 - Şubat 2015  Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri [777-848] buyurur: “Ne mutlu o kimseye ki, bir tek endişesi vardır (yani dâimâ bir ve tek olan Allâh’ı zikir hâlindedir). Kalbini; gözünün gördüğü, kulağının duyduğu mâlâyânî şeylerle meşgul etmez. Kim mârifetullah sırrına ererse,…
Read more

Muhabbetin Kantarı Fedakârlıktır

Gönül Bahçesinden - Osman Nuri Topbaş Muhabbetin Kantarı Fedakârlıktır Sayı : 347 - Ocak 2015 İslâm, fedakârlık dînidir. Âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak: “Allah mü'minlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine (verilecek) Cennet karşılığında satın almıştır…” (et-Tevbe, 111) buyurmaktadır. Bu yüce dînin bugünlere ulaşması; hep candan, maldan ve her türlü imkândan Allah için yapılan fedakârlıklarla, ferdî rahatlıktan gösterilen…
Read more