Category Archives: GÖNÜL BAHÇESİNDEN

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -4

Gönül Bahçesinden - Osman Nuri Topbaş HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -4- Sayı : 351 - Mayıs 2015 Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Nefsimi ilâhî vuslata yolculuk yapmaya dâvet ettim. Bu zor yolculuk hususunda nefsim direndi ve bana güçlük çıkardı. Ben de onu bıkarıp (nefsin süflî arzularını bertaraf edip) Cenâb-ı Hakk’ın huzûruna yalnız başıma yöneldim!”1…
Read more

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -3

Gönül Bahçesinden - Osman Nûri Topbaş HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -3-  Sayı : 350 - Nisan 2015 Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Kendisine kerâmetler verilmiş, hattâ havada bağdaş kurup oturan birini görseniz bile, hemen ona aldanmayın! İlâhî emir ve nehiylere riâyet ediyor mu, ilâhî hudutları muhafaza ediyor mu, şer’î hükümleri hakkıyla edâ ediyor mu,…
Read more

Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -2

Gönül Bahçesinden - Osman Nuri Topbaş Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -2- Sayı : 349 - Mart 2015  Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Allâh’ın velî kullarını sev, sevgini belli et ve kendini onlara sevdir ki, onlar da seni sevsinler. Allah Teâlâ her gün ve her gece evliyâsının kalbine yetmiş kez nazar eder. Ola ki bir…
Read more

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER: Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -1

Gönül Bahçesinden - Osman Nuri Topbaş HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -1- Sayı : 348 - Şubat 2015  Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri [777-848] buyurur: “Ne mutlu o kimseye ki, bir tek endişesi vardır (yani dâimâ bir ve tek olan Allâh’ı zikir hâlindedir). Kalbini; gözünün gördüğü, kulağının duyduğu mâlâyânî şeylerle meşgul etmez. Kim mârifetullah sırrına ererse,…
Read more