Category Archives: GÖNÜL BAHÇESİNDEN

Hak Dostlarından Hikmetler Hazret-i Mevlânâ (r.aleyh) -2-

Gönül Bahçesinden - Osman Nûri TOPBAŞ Hak Dostlarından Hikmetler Hazret-i Mevlânâ (r.aleyh) -2- Sayı : 373 - Mart 2017 Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Ey işlerinde Hakk’ın emrine uymamayı kendine huy edinmiş gâfil kişi! Şunu bil ki senin bedeninin zerreleri bile, Allâh’ın irâdesinin memurlarıdır. Şimdi ikiyüzlülük ediyorlar da, sana uymuş gibi görünüyorlar. Eğer Allah, onların sana karşı…
Read more

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Hazret-i Mevlânâ (r.aleyh) -1-

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER - Osman Nûri TOPBAŞ Hazret-i Mevlânâ (r.aleyh) -1- Sayı : 372 - Şubat 2017 Mevlânâ Hazretleri buyurur: “İnsanların çoğu, bedenlerinin ölümünden korkarlar. Asıl korkulması gereken husus, kalplerin ölümüdür.” [İnsan en çok; zelzele, tsunami, savaş, yangın gibi can kaybının fazla olduğu maddî felâketlerden korkar. Fakat esas korkulması gereken şey, kalbî hayata zehir serpen…
Read more

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Şeyh Sâdî (r. aleyh) -7-

Gönül Bahçesinden - Osman Nûri Topbaş HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Şeyh Sâdî (r. aleyh) -7- Sayı : 371 - Ocak 2017 Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur: “Ey Âdemoğlu! Bazen nîmet içinde mağrur ve gâfil; bazen yoksulluk içinde ümitsiz ve mahzunsun... İşte neşeli ve kederli zamanındaki hâlin budur. Bilmem ki Rabbine kulluğu ne zaman edeceksin?!.” [Cenâb-ı Hak, Fecr…
Read more

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Şeyh Sâdî (r. aleyh) -6-

Gönül Bahçesinden - Osman Nûri Topbaş HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Şeyh Sâdî (r. aleyh) -6- Sayı : 370 - Aralık 2016 Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur: “Doğruluk, Allâh’ın rızâsını mûciptir. Sırât-ı müstakîm üzerinde yürüyenin kaybolduğu görülmemiştir.” [İnsanı insan kılan; şahsiyet, karakter ve ahlâkıdır. Cenâb-ı Hak, kullarından her an “istikâmet” üzere bulunmalarını, yani “emrolundukları gibi dosdoğru” olmalarını istemektedir.1…
Read more