Category Archives: Ocak 2016

Sosyal Medya Hayır mı Şer mi?

Sosyal Medya Hayır mı Şer mi? Dr. Adem ERGÜL Sayı : 359 - Ocak 2016 Teknolojinin insanı hayrete düşüren ilerlemeleri karşısında, gündemimize “teknoloji ahlâkı” diyebileceğimiz zaruri bir alan girmiş bulunmaktadır. Esasen ahlâk, teknolojiye değil, onu kullanan insana ait bir keyfiyettir. İnsan bozulunca, en masum nimetler bile şer âletine dönüşüverirler. Şöyle bir hikâye anlatılır: “Adam, bir…
Read more

Sanal Alemde Tasavvufi Terbiye Mümkün mü?

Hâcegandan Mektuplar - Prof. Dr. Süleyman DERİN Sanal Alemde Tasavvufi Terbiye Mümkün mü? Sayı : 359 - Ocak 2016 İnternetin insanlar için oluşturduğu haber, görüntü ve iletişim ortamına sanal âlem ismi verilmektedir. Şüphesiz sanal âlem tek başına iyi veya kötü olarak isimlendirilemez. Kullanan kişiye göre bu âlem faydalı veya zararlı olabilir. Sanal âlemin imkânlarını kullanarak…
Read more

Sözün Kulaktan Başka Müşterisi Yoktur

Sözün Kulaktan Başka Müşterisi Yoktur Adem ÇELİKKAYA Sayı : 359 - Ocak 2016 Duygu, düşünce, inanç, nasihat ve uyarıları ifade etme yollarından en çok kullanılanı sözdür. Söz bazen sultan olmuştur ama sözün kulaktan başka müşterisi yoktur. Düşünce, başkalarını takdir ya da beğenme; özellikle de nasihat ve dini telkinlerde en çok söze başvururuz. Anlattıklarımızın dinlenmesini, fikirlerimizin…
Read more

Medeniyet Dedikleri…

Medeniyet Dedikleri… Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ Sayı : 359 - Ocak 2016 Medeniyet; şehirleşmek, şehir hayatını seçmek ve şehirliliği benimsemek anlamında arapça bir kelimedir. Medîneli olmak anlamına gelir. Arapçada Medeniyet yerine bedevîliğin zıddı olan “el-Hadâra” (yeşillik) kavramı kullanılır. Göçebelikten kurtulup yerleşik hâle gelmek, sahrâdan çıkıp vâhâ’nın yeşilliğini tercîh etmek demektir. Osmanlıcada ise Medeniyet karşılığı “İmrân,…
Read more