Category Archives: Ocak 2016

SUNUŞ

Sayı : 359 - Ocak 2016 Aziz Okuyucu, Bir miladi yılı daha geride bırakıp, hayat yoluna devam etmekteyiz. Evet hep deriz, bu günler, aylar, yıllar bizi bizim bilmediğimiz bir ecele doğru ilerlediğimizi hatırlatan duraklardır. Belli ki o gün gelecek. Onun için uyanık olmak lazım. Her işimizde o vaktin hassasiyetini kuşanmak ve o günden sonra bir…
Read more

Sosyal Medyada Neyiz?

Sosyal Medyada Neyiz? Ahmet TAŞGETİREN Sayı : 359 - Ocak 2016 Aslında insanın sosyal medya ile ilişkisi, o alanda “ne olduğu” ile ilgili bir konudur. Tıpkı hayatın farklı alanlarında “ne olduğu”nun önemli olması gibi. Mesela “Baba” olarak nesiniz, “anne” olarak nesiniz, “evlad” olarak nesiniz, “işadamı” olarak nesiniz, “devlet başkanı” olarak, “yazar” olarak, “araç kullanan birisi”…
Read more

Sosyal Medya Nasıl Doğru Kullanılır?

Klinik Psikolog Mehmet Dinç ile Sosyal Medya Üzerine… Sosyal Medya Nasıl Doğru Kullanılır? Konuşan: Süleyman R. YAZICILAR Sayı : 359 - Ocak 2016 Altınoluk: Bilgi tüketiminin hızla değiştiği günümüzde adına sosyal medya denilen bir gerçeklik var. Günümüz insanlarının birçoğu tarafından hayatın vazgeçilmezi olarak nitelendirilen sosyal medya vakıasının birey, aileler ve toplum üzerindeki etkileri uzun zamandır…
Read more

İnternet ve Ötesi…

İnternet ve Ötesi... ‘Hudûd’suz Olamayız Nureddin YILDIZ Sayı : 359 - Ocak 2016 Bugün internet ve diğer iletişim imkânları aklı zorlayacak seviyeye ulaşmıştır. Neredeyse cinlere mal edilecek işler üretilmektedir. Uzaklık ve mesafeler sıfırlanmıştır dense mübalağa sayılmayacaktır. Bir ihtiyaç maddesi olarak internet ve internetle kullanılan aletler ‘hâcât-ı asliyyeden’ sayıldı sayılacaktır. Teknoloji hayatı kuşatmış durumdadır. İletişim teknolojisi…
Read more