Category Archives: Ocak 2015

Hak Yolu İnceden İnce

Musâhabe - M. Sami Ramazanoğlu (k.s) Hak Yolu İnceden İnce Sayı : 347 - Ocak 2015 Allah Teâlâ buyuruyor: «Artık ey mü’minler, bundan sonra Yahudilerin size inanacaklarını mı umarsınız? Halbuki onlardan (hahamlık eden) bir zümre vardır ki, Allah’ın kelâmını dinlerlerdi de onu anladıkları halde bile bile tahrif ve tağyir ederlerdi. Yahudi münâfıklar îman edenlere rastladıkları…
Read more

Gerçek Aşk

Ayın Sohbeti - Sadık Dânâ Gerçek Aşk Sayı : 347 - Ocak 2015 Hakk’ı gerçek sevenlere, hakîkaten dünya, cennet hâline gelir; çünkü onların gönüllerini Allah sevgisi öyle ihâta eder ki, abes hiç birşey göremezler. Severler, severler, severler gene severler, sevgi sözünden başka her konu onları, sıkar sıkar, huzurlarını alır. Sevgi tam kemâl bulunca, o zaman…
Read more

Muhabbetin Kantarı Fedakârlıktır

Gönül Bahçesinden - Osman Nuri Topbaş Muhabbetin Kantarı Fedakârlıktır Sayı : 347 - Ocak 2015 İslâm, fedakârlık dînidir. Âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak: “Allah mü'minlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine (verilecek) Cennet karşılığında satın almıştır…” (et-Tevbe, 111) buyurmaktadır. Bu yüce dînin bugünlere ulaşması; hep candan, maldan ve her türlü imkândan Allah için yapılan fedakârlıklarla, ferdî rahatlıktan gösterilen…
Read more

Fahreddin Tivnikli İçin…

Fahreddin Tivnikli İçin... Ahmet Taşgetiren Sayı : 347 - Ocak 2015 Aziz kardeşim, can dostum. Yolun cennet bahçelerinden geçsin. Onu Mücadele Birliği yıllarından tanıyorum. Bayrak gazetesinde kısa bir gazetecilik dönemi bile oldu, bir CHP toplantısında dayak yemek de dahil. Fahreddin Tivnikli. Merhum Sıddık Abi ile merhume Cahide ablanın büyük evlatları. Tanınası bir güzel insandı. Ağır…
Read more