Category Archives: Kasım 2017

Sayı : 381 – Kasım 2017

Aziz Okuyucu, Zihniyet, bir insanın düşünce sisteminin ana kodlarını ifade eder. Zihniyetiniz sizi tanımlar. Sizi başka zihniyet sahibi insanlardan farklılaştırır. Başka zihniyetteki insanlarla iletişiminiz yine olur, ama aynı hadise karşısındaki duruşunuz farklı olabilir. “Müslüman zihniyeti” diye kendine özgü – nev’i şahsına münhasır bir zihniyet çerçevesi vardır. Bunun kodları Kur’an tarafından belirlenmiş, Rasulullah (s.a.v.) tarafından da…
Read more

Sünnette Hediyeleşme

Sünnette Hediyeleşme - Şemseddin Kırış Sayı : 381 - Kasım 2017 Hibe, karşılıksız vermek, bir karşılık beklenmeksizin vermek olarak tanımlanır, çok verene “vehhâb” ismi verilir1. Hibe ve hediye aynı anlama gelen iki kelimedir. Kur’an-ı Kerim’de Sebe’ melikesi Belkıs’ın Hz. Süleyman’a hediye gönderme kararından söz edilir2. Hz. Peygamber’e bir kadının mehirsiz evlenme talebi de “hibe” kelimesiyle…
Read more

Zihniyette Sırat-ı Müstakîm

Zihniyette Sırat-ı Müstakîm - Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül Sayı : 381 - Kasım 2017 Rabbimizin yüce katından, dünyamıza inen her bir haber, Kur’ân-ı Ke­rim’in ifadesiyle “BÜYÜK HABER”dir. İnsanların zihin dünyalarında dalgalar oluşturur. Önce, şaşkınlık, sonra hayret, sonra düşünme, sonra, sonra, sonra… Ne yapmalı? Kabul mü etmeli? Yalanlamalı mı? Görmezden mi gelmeli? Bu mesajı getireni…
Read more

Lütuf Sağanakları

Lütuf Sağanakları - İdris Arpat Sayı : 381 - Kasım 2017 "Bir zamanlar cinlerden bir gurubu Kur’ân dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Nihâyet o vahye kavuşur kavuşmaz ‘sükûnetle dinleyin’ demişler, okuma biter bitmez de kendi toplumlarının yanına uyarıcılar olarak dönmüşlerdi. Onlar ‘Ey Kavmimiz!’ dediler, ‘Biz Musâ’dan sonra indirilen ve kendisinden önceki vahyi tasdik eden bir ilâhî…
Read more