Category Archives: Ekim 2017

Büyük Söz Söyleme

Köşe Taşı Yazıları - Cemal Nar Büyük Söz Söyleme Sayı : 380 - Ekim 2017 İslam’da bir müslüman için dedikodu, gıybet, tecessüs, sui zan, iftira, hakaret, aşağılama, alaya alma, ara bozma, haberleri araştırmadan söylenene kanma, kin ve nefret duyma, sövme, tefahur, yani kendini beğenme ve övme, övülmeyi isteme ve bekleme, kibir, gurur, kendini tezkiye, temize…
Read more

Lütfunla Biter Cevr ü Cafalar

Lütfunla Biter Cevr ü Cafalar - Bestami Yazgan Sayı : 380 - Ekim 2017 Gönül giderse Gül’ün izinde, Yollar açılır gül denizinde. Elbette olur “kalp krizinde” İsmi şerifin cana şifalar, Lütfunla biter cevr ü cefalar. Dilde cemalin hasreti tüter, Kulun feryadı cihanı tutar. Bir damla düşse âleme yeter, Sen’de merhamet, Sen’de vefalar, Lütfunla biter cevr…
Read more

Nefsi Arındırmanın da Rehberi O (s.a.v.)’dur

Nefsi Arındırmanın da Rehberi O (s.a.v.)'dur - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak Sayı : 380 - Ekim 2017 Sözlükte “temizlemek, arıtmak” anlamlarına gelen tezkiye kelimesi ruhu manevî kirlerden temizlemek demektir. Allah Rasûlü’nün görevlerinden biri de insanı manevî kirlerden arındırıp ruhen yücelmesini sağlamaktır. “Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek,…
Read more

Hayata İstikamet İçin Kıble Rotası…

Hayata İstikamet İçin Kıble Rotası... - Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül Sayı : 380 - Ekim 2017 İrfânî geleneğimizin büyük bilgelerinden Sadî Şirâzî, “insan nedir?” sorusuna “Yek katre-i hûnest, sâd hezârân endişe” yani “Bir damla kan ve bin bir endişedir” cevabını verir. Evet, süflî ve ulvî duygular, dürtüler, içten ve dıştan üretilen vesveseler, karmaşık düşünceler,…
Read more