Category Archives: Aralık 2017

Kitap & Dergi

Kitap & Dergi - H.İbrahim Kurucan Sayı : 382 - Aralık 2017 Hıristiyan Kültürü ve Hadisler Farklı kesimlerce alabildiğine gündeme getirilip tartışılmakla beraber, hadislerin, İnciller (kanonik-sinoptik-apokrif) ile karsılaştırılması, Türkiye’de olduğu kadar, İslâm ülkelerinde de bugüne kadar genelde ihmal edilmiş oldukça önemli bir konudur. Özellikle tefsir-tarih kitaplarında yer alıp “israiliyyât-mesîhiyyât” olarak adlandırılan rivayetlerin incelenmesine dair İslâm…
Read more

Îmânın Şahidleri

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (ks) Îmânın Şahidleri Sayı : 382 - Aralık 2017 Allah Teâlâ buyuruyor: “Siz zanneder misiniz ki, şâhidsiz dâvânızı yani mü’min olduğunuzu isbât edebilirsiniz Cenâb-ı Hakk şâhid taleb edecektir.” (Ankebût Sûresi, 1-2) buyurulmuştur. Bir dâvâcı var, bir de dâvâlı. Dâvâcı olanın mahkeme huzûrunda dâvâsını isbât için iki şâhid lâzımdır. Şu halde…
Read more

Çıkarırsan Nefsini Aradan Kalır Seni Yaratan

Hâcegandan Mektuplar - Prof. Dr. Süleyman Derin Çıkarırsan Nefsini Aradan Kalır Seni Yaratan Sayı : 382 - Aralık 2017 Sufiler insanın en büyük düşmanı olarak onun nefsini ve kendine musallat kılınan şeytanı görürler. Zira Allah Teâlâ’nın emir ve yasaklarına uyulmasında konusunda büyük direnç bu iki kaynaktan gelir, bu ikisinden özellikle nefis bertaraf edilmeden Hakk’a vasıl…
Read more

Cemaatten Kopmamak

Ümmet Bilincinin Göstergesi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Cemaatten Kopmamak Sayı : 382 - Aralık 2017 Günün acı gerçeği Geçtiğimiz günlerde bir grup müslüman ile ümmet olma bilinci üzerine sohbet edip dertleştik. Mevcut dini yapıların, istemeden de olsa gözle görülür bir farklılaşma, birbirleriyle ilişkilerinde derinden derine bir kopma yaşadıklarını dostça tespit ettik. Oysa bu…
Read more