Category Archives: Aralık 2015

SUNUŞ

Sayı : 358 - Aralık 2015 Aziz Okuyucu; Halik Teâlâ’nın “İnsanın apaçık düşmanı” olarak nitelediği ve kıyamete kadar kendisine insanı yoldan çıkarma fırsatı tanıdığı Şeytan’ın bu hedefe ulaşmak için ortaya koyduğu pek çok fesat taktiği var. Şeytan’ın çalıştığı alanlardan birisi de mü’minler arası ilişkileri fesada uğratmak. Allah Teâlâ mü’minlere “kardeş olun” diyor, Şeytan da bu…
Read more

İçine Şeytan Kaçmış İlişkiler

İçine Şeytan Kaçmış İlişkiler Ahmet TAŞGETİREN Sayı : 358 - Aralık 2015 Allah Teâlâ (c.c.) mü’minlerin ancak kardeş olduklarını bildirir. (Hucurat, 10) Rasulullah (s.a.v.) da kardeşliğin gereklerini şöyle sıralar: “Onlar; -Merhamette -Muhabbette -Yardımlaşmada -İlgi göstermede bir vücudun azaları gibidirler, onlardan birisi rahatsızlandığında diğer azalar da uykusuzluğa ve hummaya tutulmuş gibi rahatsız olurlar.” (Buhari, Edeb, 27)…
Read more

Parçalayıcı Düşmana Dikkat!

Parçalayıcı Düşmana Dikkat! Dr. Adem ERGÜL Sayı : 358 - Aralık 2015 Rabbimiz, şeytanı, yaratılışının başlangıcından kıyâmete kadar, “insanoğlunun ebedî bir düşmanı” olarak ilan etmiştir. Onun çeşit çeşit hilelerine dikkat çekmiş, sırat-ı müstakimden (Hak ve hakikate götüren dosdoğru yoldan) saptırmaması için uyanık olunması ve Zât-ı ulûhiyyetine sığınılması gerektiğini tavsiye etmiştir. Biz bu yazıda özellikle şeytan…
Read more

İnsani İlişkilerde Şeytanın Tuzakları

Hâcegandan Mektuplar - Prof. Dr. Süleyman DERİN İnsani İlişkilerde Şeytanın Tuzakları Sayı : 358 - Aralık 2015 İslam diğer tahrif edilmiş dinlerde olduğu gibi sadece Allah ile insan arasındaki ilişkileri düzenlemekle kalmaz ayrıca insanlar arasındaki ilişkileri de en ince ayrıntısına kadar tertib eder. Bu ilişkiler o kadar net ortaya konmuştur ki dünyanın neresine gidersek gidelim…
Read more