Category Archives: DERGİMİZDE BU AY

Lütuf Sağanakları

Lütuf Sağanakları - İdris Arpat Sayı : 381 - Kasım 2017 "Bir zamanlar cinlerden bir gurubu Kur’ân dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Nihâyet o vahye kavuşur kavuşmaz ‘sükûnetle dinleyin’ demişler, okuma biter bitmez de kendi toplumlarının yanına uyarıcılar olarak dönmüşlerdi. Onlar ‘Ey Kavmimiz!’ dediler, ‘Biz Musâ’dan sonra indirilen ve kendisinden önceki vahyi tasdik eden bir ilâhî…
Read more

Öyleyse

Öyleyse - Neslihan Nur Türk Sayı : 381 - Kasım 2017 Sıkıntıda, sevinçte, azığım tefekkürdü. Hikmeti fikredişim, kederleri güldürdü. Mü’minler kardeş olamadıkça, dünya huzûra eremeyecektir. Bizler ne zaman birbirini kollayan ve kuvvetlendiren kardeşler olursak, dünyanın yüzü de işte o zaman gülecektir. Öyleyse, durmayalım, ha gayret! & Başına sıkıntı geldiğinde çoğu insan “Neydi günâhım!?” diyor ve…
Read more

Hayata ve Hadiselere Hangi Pencereden Bakıyoruz Şükür? Sabır? İsyan?

Hayata ve Hadiselere Hangi Pencereden Bakıyoruz Şükür? Sabır? İsyan? - Aysel Gürgen Sayı : 381 - Kasım 2017 “Mûsâ’yı da «halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (önemli) günlerini hatırlat» diye âyetlerimizle gönderdik. Elbette bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için nice ibretler vardır.” (İbrahim sûresi, 5) Çocukluğumuzda okuduğumuz, hayata ve hadiselere olumlu bakarak…
Read more

Eğitim İçin İnfakta Suffe Geleneği

Eğitim İçin İnfakta Suffe Geleneği - Doç. Dr. Kerim Buladı Sayı : 381 - Kasım 2017 Her eğitim ve öğretim yılında gençlerin eğitim ve öğretimi ile ilgili demeçler, yorumlar ve tahliller tekrarlanır durur. Nisyan ile malul insanoğlunun elbette tekrara ihtiyacı vardır. Kur’an’ın, eğitim ve öğretim ilkelerinden birinin de tekrar yöntemi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Varlıklar içerisinde…
Read more