Bir Bedel Var Hâl İçinde!..

Bir Bedel Var Hâl İçinde!.. - Rıfat Araz

Sayı : 377 - Temmuz 2017


Gir bu ma’nâ dünyasına;

Gör ne hâl var hâl içinde!..

Dal o tevhîd deryasına;

Hoş visâl var hâl içinde!..

Aç o hikmet kapısını;

Geç bu seyrin yapısını!..

Sor âlemin tapusunu;

Çok misal var hâl içinde

Gönül aşkla doğar bu nur;

Sonsuz ömre iner huzur!..

Gel hatır yap, budur düstur;

Ne cedel var hâl içinde?!..

Hak boyası Sen’de boyan;

Nefsini bil, Hakk’a dayan!..

Seyr ü sûluk budur, uyan;

Saf emel var hâl içinde!..

Başımda mı baht eleğim?

Hilkat kokar kor yüreğim!..

A nûr yüzlü aşk çiçeğim;

Tek temel var hâl içinde!..

Gel a gönül, Rabbe eğil;

Bu can Sen’de, Sen’in değil!..

Özge söze verme meyil;

Bir bedel var hâl içinde!..

Comments are closed.