Yazar: Şemseddin Kırış

Sünnette Hediyeleşme

Sünnette Hediyeleşme - Şemseddin Kırış Sayı : 381 - Kasım 2017 Hibe, karşılıksız vermek, bir karşılık beklenmeksizin vermek olarak tanımlanır, çok verene “vehhâb” ismi verilir1. Hibe ve hediye aynı anlama gelen iki kelimedir. Kur’an-ı Kerim’de Sebe’ melikesi Belkıs’ın Hz. Süleyman’a hediye gönderme kararından söz edilir2. Hz. Peygamber’e bir kadının mehirsiz evlenme talebi de “hibe” kelimesiyle…
Read more

Metin Merkezli Din Algısının Açmazları

Metin Merkezli Din Algısının Açmazları - Şemseddin Kırış Sayı : 380 - Ekim 2017 Bu yazı, Caner Taslaman- Ebubekir Sifil tartışmasını izlememden sonraki duygu/düşünce ortamında doğmuştur. Tartışmayı izledikten sonra Caner Taslaman’ın temsil ettiği modern yaklaşım ile “böyle bir tercihte bulunmayan” Ebubekir Sifil’in temel yaklaşım farkı nedir diye sordum ve düşündüm. Spesifik konuların anlaşılmasından önce “temel…
Read more

Çağımız Selefilik Ehl-i Sünnet

Çağımız Selefilik Ehl-i Sünnet - Şemseddin Kiriş Sayı : 379 - Eylül 2017 İslam dünyası belâ ve musibetlerle imtihanın fazlasıyla bulunduğu dönemlerinden birini yaşıyor. Ortadoğuda kan ve gözyaşı devam ediyor. Coğrafyamızdaki bu sancı yeni bir doğumun habercisi midir? Kalplerimizi ve kafalarımızı karıştırmak için uygulanan haricî saldırıların zirveye ulaştığı çağımızda, duru bir iç dünyası inşa etmek…
Read more