Yazar: M. Sami Ramazanoğlu

Rıfk ve Tahammül

Musâhabe - M. Sami Ramazanoğlu (k.s) Rıfk ve Tahammül Sayı : 348 - Şubat 2015 İslâm, mü’minlere dîne ve dünyaya âit bütün işlerde taassub ve ifrat göstermeyerek tahammüllü olmayı emrediyor. Hain veyahut muhârib olmamak şartıyla isterse gayr-i müslim olsun herkese karşı rıfk ile muâmeleye teşvikte bulunur. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, halkı yirmi üç…
Read more

Hak Yolu İnceden İnce

Musâhabe - M. Sami Ramazanoğlu (k.s) Hak Yolu İnceden İnce Sayı : 347 - Ocak 2015 Allah Teâlâ buyuruyor: «Artık ey mü’minler, bundan sonra Yahudilerin size inanacaklarını mı umarsınız? Halbuki onlardan (hahamlık eden) bir zümre vardır ki, Allah’ın kelâmını dinlerlerdi de onu anladıkları halde bile bile tahrif ve tağyir ederlerdi. Yahudi münâfıklar îman edenlere rastladıkları…
Read more