Yazar: M. Sami Ramazanoğlu

Ruhu Güzelleştirmek

Ruhu Güzelleştirmek - Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s) Sayı : 378 - Ağustos 2017 «Azığınızı alın, azıkların en hayırlısı Allah’tan korkmaktır» yani âhiret azığınızı, çirkin şeylerden sakınmak şeklinde kabul ediniz. Zirâ azıkların en hayırlısı Allah’tan korkmaktır. Yoksa yiyeceklerden elde edilen azık değildir. Sözün özü şudur ki: İnsanoğlunun iki yolculuğu vardır. Birisi dünyâdaki yolculuğu diğeri de dünyâdan…
Read more

Kabir Ahvâli

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s) Kabir Ahvâli Sayı : 377 - Temmuz 2017 Hadîs-i şerifte buyurulmuştur ki: Ebû Bekri’s-Sıddîk -radıyallahu anh-’ın kızı Zâtü’n-nıta­kayn Esmâ -radıyallahu anhâ-’dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hutbe îrâdına başlamış ve kişinin kabirde görüp göreceği sorgu ve sualleri anlatmıştı. Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz…
Read more

Reyyan Kapısının Anahtarı

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s) Reyyan Kapısının Anahtarı Sayı : 376 - Haziran 2017 Oruç, hicret-i nebeviyyeden birkaç sene sonra Şâbân-ı şerîfin üçüncü günü farz kılınmıştır. Cenâb-ı Hak azze ve celle âyet-i kerîmede: “Orucun farzıyyeti sizin ittikanız için…” buyurmuştur. Çünkü oruç insanın kuvve-i şehvâniyesini kırdığı gibi nefsin hevâ ve hevesini kırarak bütün âzâları günahdan,…
Read more

Maddi ve Manevi Fakr

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s) Maddi ve Manevi Fakr Sayı : 375 - Mayıs 2017 "Sadakalar (zekât) fakirlere âittir.” (Tevbe Sûresi, 60) âyet-i celîlesinde sadaka, yani zekâtın birinci derecede fakirlere verilmesi beyân buyuruluyor. Şüphesiz fakir demek hiçbir şeye mâlik olmayan kimse demektir. Bu âyet-i celîlede beyân buyurulduğu veçhile zekât birinci derecede ancak fakirlere tahsîs…
Read more