Yazar: M. Sami Ramazanoğlu

Komşunun Şerefini Korumak

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s) Komşunun Şerefini Korumak Sayı : 383 - Ocak 2018 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: “Kim Allâh’a ve âhiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin, yahut sussun (sükût etsin). Kim Allâh’a ve âhiret gününe inanıyorsa komşusunun şerefini korusun (komşusuna iyilik etsin). Kim de Allâh’a ve âhiret gününe inanıyorsa misâfirine…
Read more

Îmânın Şahidleri

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (ks) Îmânın Şahidleri Sayı : 382 - Aralık 2017 Allah Teâlâ buyuruyor: “Siz zanneder misiniz ki, şâhidsiz dâvânızı yani mü’min olduğunuzu isbât edebilirsiniz Cenâb-ı Hakk şâhid taleb edecektir.” (Ankebût Sûresi, 1-2) buyurulmuştur. Bir dâvâcı var, bir de dâvâlı. Dâvâcı olanın mahkeme huzûrunda dâvâsını isbât için iki şâhid lâzımdır. Şu halde…
Read more

İşi Sağlam Yapmak da İbâdettir

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (ks) İşi Sağlam Yapmak da İbâdettir Sayı : 381 - Kasım 2017 Allah Resûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- buyuruyor: “Ey insanlar! Andolsun ki, Allâh’ın size emrettiği neyse ben size ondan başkasını emretmiyorum. Sizden nehyettiği şeylerden başkasını da yasak etmiyorum. Rızkı aramakta iyi ahlâklı olun, hîlekârlığa, ihtirasa gayr-i meşrûya sapmayın! Ebu’l-Kasım’ın…
Read more

Allah’a Yaklaştıracak İlim

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu Allah'a Yaklaştıracak İlim Sayı : 380 - Ekim 2017 Allah Teâlâ buyuruyor: “Ey Ümmet! Sizden bir cemâat olsun ki o cemâat nâsı hayra davet ve mâruflarla emir ve münkerâttan nehyetsin. İşte şu hayra davet edip emr-i bi'l-mârûf ve nehy-i ani'l-mün­kerle meşgul olanlar ancak felah bulup azâbdan kurtulanlardır.” (Âl-i İmran Sûresi,…
Read more