Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Allah Takva Sahiplerini Sever

Allah Takva Sahiplerini Sever - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak Sayı : 383 - Ocak 2018 Takva kelimesi sözlükte “korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek”; ıstılahta ise “dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik” anlamında bir kavramdır. Takva kelimesi Kur’an ve hadislerde bazen sözlük anlamında…
Read more

Nefsi Arındırmanın da Rehberi O (s.a.v.)’dur

Nefsi Arındırmanın da Rehberi O (s.a.v.)'dur - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak Sayı : 380 - Ekim 2017 Sözlükte “temizlemek, arıtmak” anlamlarına gelen tezkiye kelimesi ruhu manevî kirlerden temizlemek demektir. Allah Rasûlü’nün görevlerinden biri de insanı manevî kirlerden arındırıp ruhen yücelmesini sağlamaktır. “Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek,…
Read more

Nefsi Arındırmanında Rehberi O (s.a.v.)’dur

Nefsi Arındırmanında Rehberi O (s.a.v.)’dur. - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak Sayı : 379 - Eylül 2017 Sözlükte “temizlemek, arıtmak” anlamlarına gelen tezkiye kelimesi ruhu manevî kirlerden temizlemek demektir. Allah Rasûlü’nün görevlerinden biri de insanı manevî kirlerden arındırıp ruhen yücelmesini sağlamaktır. “Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları…
Read more

Kur’an Ayı Ramazanda Kur’an

Kur’an Ayı Ramazanda Kur’an - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak Sayı : 376 - Haziran 2017 Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu bir aydır. “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.” (Bakara, 2/185). Yine…
Read more