Yazar: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Hocam Cemal Cebeci Bey’in Ardından (1919-2017)

Hocam Cemal Cebeci Bey’in Ardından (1919-2017) - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Sayı : 378 - Ağustos 2017 19 Haziran 2017 Pazartesi günü iftarının yaklaştığı saatlerde Kayseri İmam-Hatip Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden devre arkadaşım ve dostum Muhteşem Ağır bey Nevşehir’den aradı. Hal-hatır sorduktan sonra “Cemal Cebeci Hoca vefat etmiş haberin oldu mu?” dedi.…
Read more

Güven Kaybı

Güven Kaybı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Sayı : 377 - Temmuz 2017 En kısa anlamıyla güven, itimat, korku ve kuşku duymadan inanma, bağlanma ve yaşama demektir. İnsan ve canlılar için hava, su ve oksijen ne ifade ediyorsa toplumlar için de güven onu ifade eder, yani olmazsa olmaz bir konumdadır. Güven kaybolmaya yüz tutarsa,…
Read more

Fakirlerin Hakkı İçin Savaşan İlk Devlet –

Fakirlerin Hakkı İçin Savaşan İlk Devlet - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Sayı : 376 - Haziran 2017 Tarihî gerçek Yusuf el-Karadâvî, Önceliklerin Kavranması adlı eserinde ümmette görülen öncelik kaymaları ile ilgili olarak yaptığı tespitler arasında şu cümlelere de yer verir: “Farz ve rükünlerin kimini kiminden fazla önemsediler. Mesela oruç, namazdan daha fazla önemsenmektedir. Yine…
Read more

Tefrika

Tefrika - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Sayı : 375 - Mayıs 2017 Emr-i bi’l-ma’rûf imiş ihvân-ı İslâm’ın işi, Nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Mehmed Âkif Ersoy Sözlük anlamı, parçalara- bölüklere ayrılmak, bölücülük, ayrımcılık yapmak olan tefrika, terim manasıyla inanç bakımından gruplara ayrılmak (iftirak) demektir. Bu manasıyla tefrika, inançta tevhidi, toplumda vahdeti ilkeleştirmiş olan…
Read more