Yazar: İdris Arpat

Lütuf Sağanakları

Lütuf Sağanakları - İdris Arpat Sayı : 381 - Kasım 2017 "Bir zamanlar cinlerden bir gurubu Kur’ân dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Nihâyet o vahye kavuşur kavuşmaz ‘sükûnetle dinleyin’ demişler, okuma biter bitmez de kendi toplumlarının yanına uyarıcılar olarak dönmüşlerdi. Onlar ‘Ey Kavmimiz!’ dediler, ‘Biz Musâ’dan sonra indirilen ve kendisinden önceki vahyi tasdik eden bir ilâhî…
Read more

Odak Noktası

Odak Noktası - İdris Arpat Sayı : 378 - Ağustos 2017 İnsan ve bilhassa müslüman olarak, hayatta olmazsa olmazlarımız nelerdir? Hangi hususlar çok önemlidir de hangileri geçiştirilebilir? Bunların İslâmî bir zihniyetle tesbîti hayatı kolaylaştıracak ve güzelleştirecektir. Çünkü İslam’ın yaşanması fıtratımızın yaşanmasıdır. Doğan Cüceloğlu'nun şöyle bir tesbîti vardır: “Türk toplumu olarak cemiyeti çocukların nazarına çok fazla…
Read more

Huzûr-u İlâhîdeki Konumumuz

Huzûr-u İlâhîdeki Konumumuz - İdris Arpat Sayı : 375 - Mayıs 2017 Bu başlık altında biz, “insanın Yüce Allah karşısındaki konumu nedir?” sorusuna cevap vermek niyetindeyiz. Cenâb-ı Hak bizi yanlış yazmaktan, okuyanları da yanlış anlamaktan muhafaza buyursun. İşe kelime-i tevhid ile başlayalım. “Zât-ı ilahiyyeyi zihinde canlandırılabilecek her şeyden beri kılmak anlamındaki tevhid ile burada “cümle”…
Read more

Ciddiyetsizlik Sorunu

Ciddiyetsizlik Sorunu - İdris Arpat Sayı : 371 - Ocak 2017 Türkiye bir ciddiyetsizlik sorunu yaşıyor. Sebebinin şu veya bu olması bir yana, acı gerçek şudur: Hayat ciddiye alınmıyor, hakkı verile verile, dolu dolu yaşanmıyor. Anlaşılır hâle getirmeye çalışalım: Fert olarak ben bir müslümansam, müslümanca yaşamak dorumundaysam önce dinimi öğrenmem gerekmez mi? Hiç olmazsa aklımın…
Read more