Yazar: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu

Yokluk Aynasında ES’AD-I ERBİLÎ kuddise sirruhu

Yokluk Aynasında ES’AD-I ERBİLÎ kuddise sirruhu - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Sayı : 383 - Ocak 2018 Tasavvufta “yokluk” kavramı etrafında şekillenen tarifler ve mana muhtevaları, temelde Allah’ın Bakîliği ve yarattığı her şeyin fanîliği çerçevesinde yerini alır.1 Bu husus başta kelime-i tevhidde olmak üzere Kur’ân’ı Kerim’de de sık sık vurgulanır. Mesela şu iki ayet, bu…
Read more

İngiliz İşgali Karşısında İki Farklı Duruş: Ulema ve Sufîler -2-

İngiliz İşgali Karşısında İki Farklı Duruş: Ulema ve Sufîler -2- - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Sayı : 382 - Aralık 2017 Geçen ayki yazımızda kısaca İngilizlerin Hindistan’ı işgalini, şeklî muhtevasıyla ele almıştık. Bu ayki yazımızda da bu ibretlik olayın keyfiyet yönüne temas ederek konumuzu noktalamak istiyoruz. İngilizler Hindistan’ı işgal edince, ülkelerini savunmak yerine, kendilerine yardım…
Read more

İngiliz İşgali Karşısında İki Farklı Duruş: Sufîler ve Ulema

İngiliz İşgali Karşısında İki Farklı Duruş: Sufîler ve Ulema - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Sayı : 381 - Kasım 2017 On sekizinci yüzyılın yarısında dönemin İngiltere Kralı; 1-Hindistan’daki ham madde 2-Bitki ve hayvan çeşitliliği 3-Gemilerin yaklaşacağı limanlar ile ilgili üç hususun tahakkuku için Hindistan’ı sömürme planını hazırlamış ve bu büyük ülkeyi tedrîcî olarak işgal etmişti.1…
Read more

İran’dan Gelen Molla(!) ve Ulema Nereye?

İran’dan Gelen Molla(!) ve Ulema Nereye? - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Sayı : 380 - Ekim 2017 Bir gün İran taraflarından Büyük Kavuklu bir Hoca gelir.1 Adı Molla Kabız’dır bu hocanın… Ve bir anda İstanbul’da popüler oluverir. Ancak Halid b. Velid (ra) gibi bütün savaşları zaferle taçlandırarak popüler olmak var,2 “Bevvâl-ı Zemzem”3 gibi popüler olmak…
Read more