Yazar: Duran Ekizer

Konuşma Adabı Açısından Rasulüllahın Örnekliği

Konuşma Adabı Açısından Rasulüllahın Örnekliği - Duran Ekizer Sayı : 374 - Nisan 2017 İnsanoğlunu diğer varlıklardan farklı ve üstün kılan en önemli özelliklerinden birisi kendisine bahşedilen konuşma vasfıdır. Tabiatı itibarı ile sosyal bir varlık olan insan, bu yeteneği sayesinde duygu ve düşüncelerini ifade eder. Kur’ân-ı Kerim’de Rahmân Suresi’nin 3 ve 4. âyetlerinde geçen “O…
Read more

Kurân-ı Kerîm’in Hidayeti ve İnsanın Durumu

Kurân-ı Kerîm'in Hidayeti ve İnsanın Durumu Duran Ekizer Sayı : 351 - Mayıs 2015 Kur’an-ı Kerim kendisinin insanlığa hidayet rehberi olduğunu gayet mükemmel bir üslupla açık ve kesin bir dille ifade eder. “Bu Kur’an insanları en doğru yola iletir…”1, “Elif. Lâm. Râ. İşte bu, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.”2 Benzeri ayetlerde ifade…
Read more

Kur’an-ı Kerim’de Derinleşmenin Bir Ölçüsü: Nefis Tezkiyesi

Kur’an-ı Kerim’de Derinleşmenin Bir Ölçüsü: Nefis Tezkiyesi Duran Ekizer Sayı : 347 - Ocak 2015 İnsan, kâinatta akıl ve şuur melekesine sahip yegâne varlıktır. Bu özelliği dolayısıyla kendisinin dışındaki diğer varlıkların aksine, ilahi hakikatleri akıl ve şuur melekesi ile kavrayabilmektedir. Diğer bir ifade ile ilahi kelama muhatap olan bir varlıktır. Bu hitabın sahibi yüce Allah,…
Read more