Yazar: Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül

Allah ve Resûlünün Çağrısına “İşittik ve İtaat Ettik” Diyebilmek

Allah ve Resûlünün Çağrısına “İşittik ve İtaat Ettik” Diyebilmek - Yard. Doç. Dr. Adem Ergül Sayı : 378 - Ağustos 2017 İnsanı görünen ve görünmeyen bütün yönleriyle, tertemiz ve diri bir hayata çağıran ilâhî mesajlar karşısında insanoğlu, tarih boyunca birbirinden farklı duruşlar sergilemiştir. Bu tavır ve davranış sahiplerini, inkâr ve reddedenler, ikiyüzlü davrananlar ve inananlar…
Read more

Sâhibü’l-Vefâ Mûsâ Efendi’de Gönülleri Gözetme Hassasiyeti

Sâhibü’l-Vefâ Mûsâ Efendi’de Gönülleri Gözetme Hassasiyeti - Yard. Doç. Dr. Adem Ergül Sayı : 377 - Temmuz 2017 Gençlik yıllarından itibaren ibâdet, zikir ve hizmetle bereketli bir ömür süren ve bugün doksanı aşkın yaşıyla bir dua çınarı hâline gelen kıymetli büyüklerimizden Osman Kengil amcamız anlatırlar: “Mûsâ Efendi Üstadımız benim için çok müstesnâ bir insandı. Gözünden…
Read more

Oruç Kalp ve Nefs İlişkisi

Oruç Kalp ve Nefs İlişkisi - Yard. Doç. Dr. Adem Ergül Sayı : 376 - Haziran 2017 İnsanın kişilik arınması ve tekâmülü, hiç şüphesiz ebedî kurtuluşu (felâh) için en ehemmiyetli vazifelerinden biridir. Bu vazifenin çalışma mahalli insanın “nefs” ve “kalp” alanıdır. Nefs, fücurdan (her çeşit mâsiyet temâyülünden ve günah kirlerinden) temizlenmeli ve kalp de takvâ…
Read more

Vukuf-i Zamânî

Vukuf-i Zamânî - Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül Sayı : 375 - Mayıs 2017 (Zamanı Doğru Okumak ve Gereğini Kuşanmak) İslâm’ı ihsân kalitesinde yaşama disiplini diyebileceğimiz tasavvufî terbiyede “içinde yaşanılan ân”ın farkında olmak, büyük bir önem taşır. Bu irfân ocaklarının en büyük hedeflerinden birisi, hiç şüphesiz kişiyi gafletten, ihmâlden, ertelemekten, bilinçsiz ve şuursuz bir hayat…
Read more