Ümmet Risâlesi

Kitap&Dergi - Halil İbrahim Kurucan

Ümmet Risâlesi

Sayı : 379 - Eylül 2017


İslam coğrafyasında uzunca bir süredir devam eden acı, gözyaşı, fakirlik ve parçalanmış görüntü her Müslümanın yüreğini kanatmaya devam ediyor. Çok sık duyduğumuz ‘Ne olacak bu ümmetin hali!’ yakınmalarına gönülleri rahatlatacak bir çözüm bulunabilmiş değil. Bunlara ilave olarak son yıllarda hadsiz ve terbiye sınırlarını aşan bir üslupla sürdürülen; hadis ve sünnet üzerinden Peygamber Efendimizi hedef alan saldırılar gönülleri yaralamaya devam ediyor.

Oysa Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bütün âlemlere rahmettir. Bunu bize, Allah Kur’ân’ı Kerim’de açık olarak şöyle beyan etmektedir: “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Bu ayetten anlamamız gereken, kıyamete kadar Müslümanlar Peygamberimizin ‘ümmeti’ olarak ‘alemlere rahmet olma’ göreviyle yükümlü demektir. Peki bu sorumluluğumuz ortadayken, neden ümmet olarak savrulmuş durumdayız?

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Hocaefendi; hadis sahasında yaptığı çok kıymetli kaynak eser, kitap, risale çalışmaları yanında sunduğu tebliğ ve konferanslarda özelde Müslüman birey, genelde ise ümmet kavramı etrafında dertlenen bir ilim ve fikir adamı…

Hocaefendinin son çalışması olan ‘Ümmet Risâlesi’, ümmetin yaşadığı, yukarıda zikrettiğimiz problemlerin sebepleri ve çözüm yolları üzerine hazırlanmış bir eser. İsmail  Hoca kitabın arka kapak yazısında eser için şunları söylüyor:

“Ümmet Risâlesi’nin hazırlanma sürecinde en çok dikkat çeken olumsuzlukların başında, Ümmet-i Muhammed’i oluşturan Sünnet-i Muhammed ve onun bilgi ve belgeleri hadis-i şeriflere hiç de dostça olmayan, bilimsellikten uzak yaklaşımların ülkemiz gündeminde yoğunlaştığı acı gerçeği oldu. Gelişme değil, ancak değişme diyebileceğimiz bu oluşum karşısında hatırlatılması gerekli ve önemli gerçekler, mutedil ve sorumlu bir üslup ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Ümmet Risâlesi’nin, İhvân-ı İslâm duyarlığı içinde kabul görmesi ve anlayışla karşılanması beklenmektedir.”

Kitap aslında iki ana konu etrafında şekillenmiş. Birincisi, ‘ümmet olmanın gerekleri’ başlığı altında kaleme alınan on yazıdan oluşuyor. Bu bölümde, ümmete leke getirmemek, sünnete uymak, ihvan-ı İslam olmak, din kardeşliğini öncelemek, ümmetin dertleriyle ilgilenmek… gibi çoğunlukla ihmal ettiğimiz kavramlar etrafında yeniden nelere sarılmamız gerektiği hatırlatılıyor. İkinci ana konuyu oluşturan ‘ümmet hayatının zararlıları’ bölümü de on yazıdan oluşuyor. İman-amel eksikliği, öncelik karmaşası ya da kayması, kavmiyetçilik/ırkçılık, içki ve uyuşturucu bağımlılığı, hurafeler ve batıl inanışlar, ölçüsüzlük, taklitçilik… gibi temel dertlerimize Kur’an ve sünneti esas alan ölçüler çerçevesinde dikkat çekiyor.

Ebedi kurtuluş reçetesi diyebileceğimiz sünnet çerçevesinde, hayatımıza yeniden çeki- düzen vermek için dînî ölçüleri hatırlatan eser ümmet, Ümmet-i Muhammed, ümmet – sünnet ilişkisi konularını ele alan giriş bölümünde de ‘ümmet olmanın sorumluluğu’ yeniden hatırlatılıyor. ‘İnsanlık için hayırlı ümmet’ olma zorunluluğu olan her Müslümanın söylem, eylem ve duruş olarak yapması ve yapmaması gereken konuları gösteren eser, sade ve akıcı üslubuyla hemen dikkat çekiyor.

İsteme adresi: M.Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları, Nuhkuyusu cad. No: 110 Bağlarbaşı, Üsküdar/İstanbul. Tel: 0216 651 15 06

Comments are closed.